CENTRUM

Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczania języków obcych, który ma na celu indywidualne podejście do uczniów i zaspokojenie konkretnych potrzeb językowych. Prowadzimy kursy językowe w Przemyślu z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz norweskiego. Oferujemy również lekcje indywidualne.

Przyjęcia do grup językowych odbywają się poprzez indywidualną rozmowę oraz pisemny test językowy. Konsultacje są całkowicie bezpłatne, a dane zebrane podczas rozmowy i testu dostarczają niezbędnych informacji o wiedzy językowej oraz umożliwiają zdiagnozowanie realnych potrzeb ucznia. Wstępne rozpoznanie poziomu językowego pomaga w dopasowaniu najlepszej grupy, która pomoże wesprzeć rozwój indywidualnych zainteresowań językowych. Ośrodek proponuje również bezpłatne lekcje próbne, które pozwolą na zapoznanie się z grupami i wyborem optymalnego rozwiązania. Oferujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych lekcji w celu uzupełnienia wiedzy językowej niezbędnej do zakwalifikowania się do określonej grupy.

Uczniowie otrzymują szansę na zrealizowanie swoich zainteresowań oraz na indywidualny rozwój. Kursy językowe odbywają się w grupach 5-9 osobowych i trwają 45 minut. Konstrukcja lekcji umożliwia wszechstronną naukę oraz gwarantuje czas na utrwalenie poznanej wiedzy językowej.

Ośrodek oferuje kursy językowe w Przemyślu: w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych. W ten sposób umożliwiamy uczniom dopasowanie czasu lekcji do konkretnych potrzeb. Uczniowie również są informowani o postępach w nauce poprzez kwartalne raporty, w których znajduje się informacja zwrotna na temat osiągnięć językowych.

Ponadto, ośrodek oferuje bezpłatny dostęp do biblioteki językowej oraz wydaje certyfikaty ukończenia kursu, w których określony jest poziom wiedzy językowej studenta.

KURSY

Nauka prowadzona jest w grupach 5-9 osobowych, a godzina lekcyjna trwa 45 minut. Oferujemy kursy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Rodzaj kursu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

Centrum Języków Obcych "Student" w Przemyślu oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu językowego oraz różnic wynikających bezpośrednio z upodobań charakterystycznych dla konkretnych grup wiekowych. Oferujemu również lekcje indywidualne.

Dzieci
 • kursy przedszkolne
Młodzież
 • kursy szkolne,
 • kursy egzaminacyjne
  (egzamin ósmoklasisty)
Dorośli
 • kursy konwersacyjne,
 • kursy egzaminacyjne

NAUCZYCIELE

Kadra szkoleniowa

Kadra Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu składa się doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli z gruntowną wiedzą językową oraz bogatą znajomością kultury i realiów życia codziennego kraju docelowego. Nauczyciele naszej placówki regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach językowych organizowanych przez największe wydawnictwa w Polsce oraz doskonalą i rozszerzają wiedzę związaną z metodyką uczenia języków obcych.

NOWOŚCI

KONTAKT

  Zapisy online

  Kursy językowe dla dzieci

  Kursy przedszkolne

  Kursy dla dzieci przedszkolnych polegają na poznawaniu, utrwalaniu i zastosowaniu słownictwa oraz zwrotów językowych przy pomocy gier, zabaw i projektów językowych. Zajęcia językowe wprowadzają nowy materiał głównie poprzez zastosowanie piosenek - dzieci poznają nowy materiał w autentycznym środowisku i w sprzyjającej nauczaniu atmosferze.

  Kursy językowe

  Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej - grupy językowe tworzone są w zależności od wieku, predyspozycji oraz poziomu językowego uczniów. Wyróżniamy kursy korepetycyjne, które uzupełniają i wyrównują wiedzę niezbędną do osiągnięcia minimum językowego określonego przez szkolny program nauczania ora kursy konkursowe, które wprowadzają rozszerzoną wiedzę językową pozwalającą na udział w olimpiadach i konkursach.

  Kursy ósmoklasisty

  Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty wprowadzają podstawową znajomość środków językowych w zakresie leksykalnym, gramatycznym, ortograficznym oraz fonetycznym. Uczniowie nabywają umiejętności rozumienia, tworzenia, reagowania oraz przetwarzania wypowiedzi. Uczniowie zapoznają się również z podstawową wiedzą o krajach, społeczeństwie i kulturach krajów, którego język poznają oraz wykształcają samoświadomość i wrażliwość międzykulturową.

  Kursy maturalne

  Kursy przygotowujące do matury prezentują oraz utrwalają materiał językowy niezbędny do osiągnięcia optymalnego wyniku z językowego egzaminu maturalnego.

  Organizujemy dwa rodzaje kursów maturalnych:

  Kursy dla dorosłych

  Kursy konwersacyjne polegają na wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa oraz struktur gramatycznych niezbędnych do nawiązania i kontynuowania konwersacji w języku obcym. Materiał językowy zastosowany podczas zajęć lekcyjnych przybliża sytuacje występujące w realnym świecie i stymuluje w parach lub w grupach ustne przekazywanie informacji koniecznych do zrealizowania określonego zadania.

  Kursy przygotowujące do egzaminów językowych prezentują wiedzę niezbędną do zdania egzaminów, których ważność jest uznawana przez wielu pracodawców oraz liczne uniwersytety. Centrum przygotowuje między innymi do egzaminów typu TELC (poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2) oraz egzaminów Cambridge ESOL (poziomy KET, PET, FCE, CAE i CPE).

  Wakacyjne Warsztaty Językowe

  Program

  Program przewiduje wprowadzenie słownictwa i zwrotów językowych z zakresu ubrań, budynków i kierunków, żywności , sportu, zwierząt:

  Zajęcia trwają od godziny 7:30 do 15:30

  Zapewniamy

  Cena: 295 zł

  Menu